Köpvillkor
VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT ÄNDRA VÅRA KÖPVILLKOR UTAN NÅGOT FÖREGÅENDE VARSEL DE PRISER OCH KÖPVILLKOR SOM VAR ONLINE VID BESTÄLLNINGSTILLFÄLLET ÄR DET SOM GÄLLER FÖR DITT KÖP.

KONTAKTPERSON
Föreningen, laget eller klassen ska utse en kontaktperson som ska vara myndig och inte vara belastad med betalningsanmärkningar. En kontroll kan komma att göras. Kontaktpersonen som utses har delat betalningsansvar tillsammans med föreningen/laget/klassen gentemot Delikatesshandel.se för den leverans som görs efter kundens beställning.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER
I samband med er registrering och beställning godkänner ni att vi använder era uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som ni förväntar er av oss. Vi garanterar att vi inte kommer att sälja eller överlåta några personuppgifter.

PRODUKTER
Vi kan inte garantera att de färger som visas på webbplatsen exakt återger de färger som produkterna har i verkligheten. Hur färgen återges beror på inställningar i din dator. Vi reserverar oss för eventuella publiceringsfel i alla delar av websidan. Om produkten skulle vara slut förbehåller vi oss rätten att byta ut mot likvärdig vara.

PRISER
Alla priser är i svenska kronor inklusive lagstadgad moms. Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar på grund av ändrad moms, stora förändringar i valutaläget eller inköpspriser.

BETALNING
Betalning sker mot faktura. Fakturan skickas i samband med leverans och ska vara betald inom 10 dagar. Efter 20 dagar överlämnas fakturan till Handelsbanken Finans.

FRAKT OCH LEVERANS
Vi levererar beställningar inom Sverige. Leveransen är fraktfri så länge beställningen överstiger 10 lådor dvs 120 st flaskor olivolja. Vid mindre beställningar tillkommer en fraktkostnad med upp till 600 kr beroende på leveransort och tillgänglighet.

REKLAMATIONER
Om någon produkt är skadad eller felaktig ska ni reklamera den inom skälig tid, helst omedelbart. Om en produkt är felaktig betalar vi returfrakten och ersätter er med det belopp ni betalade för produkten samt eventuell postförskott och frakt. Återbetalning sker inom 30 dagar. Om ni istället vill ha ett nytt exemplar skickar vi en ny utan kostnad samt ersätter returfrakten.

Kontakta oss alltid innan ni skickar tillbaka något på e-post: info@delikatesshandel.se

FORCE MAJEURE
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter eller därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll, vilka inte skäligen har kunnat förutses och vilka påverkar ingångna avtal från vår sida samt gör att vi inte kan hålla nämnda avtal, kan något av detta utgöra grund för att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Delikatesshandel.se har vid sådana tillfällen rätt att senarelägga en leverans upp till 2 månader, utan extra ersättning för kunden. Efter 2 månader har kunden rätt att avboka en beställd order utan extra kostnad.

Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer